Senin 29 Oct 2018 05:30 WIB

Kisah Bani Israil yang Mendapat Ujian

Allah menguji mereka dengan penyakit dan kemiskinan.

Rep: Ratna Ajeng Tedjomukti/ Red: Agung Sasongko
Harta warisan (ilustrasi).
Foto:

Setelah mereka semua sehat dan kaya raya, malaikat mendatangi mereka. Malaikat datang kepada masing-masing dalam bentuk mereka sebelum mereka sehat dan kaya.

Malaikat datang kepada orang pertama dalam bentuk dirinya yang dahulu, saat dia terkena lepra. Malaikat meminta kepadanya dengan nama Tuhan yang memberinya warna yang bagus, kulit yang mulus, serta harta yang banyak, agar memberinya seekor unta tunggangan untuk melanjutkan perjalanan.

Laki-laki ini mengingkari nikmat Allah atasnya dan apa yang Dia berikan kepadanya. Dia pelit, tidak mau memberi kepada orang yang tertimpa penyakit seperti yang pernah menimpanya dulu.

Dia beralasan bahwa kewajiban- kewajibannya sangat banyak. Pada saat itu malaikat berkata kepadanya, Sepertinya aku mengenal Anda. Bukankah anda dulu adalah laki-laki berpenyakit lepra yang dijauhi oleh orang-orang, yang miskin Allah memberi Anda?

Orang ini tidak mengakui keadaan yang pernah dialaminya. Dia mengakui sebaliknya. Dia mengklaim bahwa harta yang dimilikinya adalah har ta lama yang diwarisinya dari nenek moyangnya. Malaikat mendoakan nya agar dia menjadi seperti sedia kala jika dia berdusta.

Kemudian malaikat datang kepada si botak. Keadaannya sama persis dengan keadaan temannya. Penging karan dan kekikiran, kesesatan dari jalan yang lurus.

Sedangkan orang yang tidak bisa melihat, dia pemilik jiwa yang suci ber sih penuh dengan iman dan takwa.Dia memandang si peminta, dia teringat keadaannya dahulu semasa dia masih buta dan diberi harta yang telah diberikan.

Dia menceritakan keadaan sebenar nya kepada pengemis ini. Dahulu aku adalah seorang buta, lalu Allah mengembalikan penglihatanku dan aku miskin, lalu Allah membuatku kaya.

Si buta tidak hanya memberi satu ekor kambing. Dia memberi pilihan ke pada peminta untuk mengambil atau membiarkan sesukanya. Dia ber kata kepada peminta, Ambil apa yang kamu mau. Demi Allah, aku tidak mempersulit dirimu dengan memintamu mengembalikan apa yang kamu ambil karena Allah.

Pada saat itu malaikat membuka hal yang sebenarnya kepadanya. Dia berkata kepadanya, Peganglah harta mu. Aku hanya menguji kalian.Allah telah meridhaimu dan memurkai kedua temanmu.

Kisah ini diambil dari hadis yang di ri wayatkan oleh Bukhari dalam kitab Ahadisil Anbiyabab tentang orang berpenyakit lepra, orang buta, dan orang botak di Bani Israil (6/500 no 3464). Imam Muslim dalam sahih nya dalam Kitabuz Zuhd war Raqaiqjuga menulis hal yang sama.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement