Rabu 08 Jan 2020 08:15 WIB

Hadis Mengenai Uban Rasulullah

Rasulullah memiliki rambut yang beruban.

Hadits Mengenai Uban Rasulullah.
Foto: Mgrol120
Hadits Mengenai Uban Rasulullah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Uban adalah hal alamiah yang terjadi pada manusia. Ada banyak faktor yang mempengaruhi munculnya uban.

Lantas, apakah Nabi Muhammad SAW juga memiliki uban? Dikutip dari Mengenal Pribadi Agung Nabi Muhammad oleh Imam At-Tirmidzi, Ishaq bin Manshur dan yahya bin Musa bercerita kepada kami, keduanya berkata, Abdurrazaq bercerita kepada kami, dari Ma'mar, dari Tsabit, dari Anas, ia berkata,"Aku menghitung dari kepala Rasulullah dan jenggotnya, hanya ada 14 helai rambutnya yang berwarna putih."

Baca Juga

Abu Musa Muhammad bin Al-Mutsanna bercerita kepada kami, Abu Dawud memberitahu kepada kami, dari Simak bin Harb, ia berkata,"Aku mendengar Jabir bin Smaurah ditanya tentang uban Rasulullah. Ia menjawab, 'Apabila beliau telah meminyaki rambutnya maka ubannya sama sekali tidak kelihatan. Namun apabila beliau tidak memakai minyak, ubannya kelihatan hanya sedikit'."

Ali bin Hujair bercerita kepada kami, ia berkata, Syu'aib bin Shafwan memberitakan kepada kami, dari Abdul Malik bin Umair, dari Iyadh bin Laqith Al-Ajli, dari Abu Ramtsah At-Taimi, Taimum Rabbab, ia berkata, "Aku menghadap Nabi bersama anakku. Kemudian aku menunjukkan Rasulullah kepada anakku dan berkata, 'Inilah nabi Allah'. Beliau mengenakan dua helai pakaian hijau. Beliau memiliki rambut yang telah beruban dan uban beliau berwarna merah'."

Ahmad bin Mani' bercerita kepada kami Suraij bin An-Nu'man memberitahukan kepada kami, Hammad bin Salamah memberitahukan kepada kami, dari Simak bin Harb, ia berkata, "Pernah dikatakan kepada Jabir bin Samurah, 'Apakah di kepala Rasulullah ada ubannya?' Dia menjawab, 'Rambut Rasulullah tidak beruban, kecuali di belahan rambutnya ynag tertutup minyak rambut ketika beliau memakainya'."

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement