Topik Terhangat

#sahabat nabi

Pahlawan yang Diragukan

Thursday, 20 July 2017

JAKARTA -- Menjelang berlangsungnya Perang Uhud, Rasulullah SAW bersama para sahabat dan kaum Muslimin pun sibuk mempersiapkan bekal serta persenjataan yang akan digunakan di medan perang. Tiba-tiba, datanglah seorang lelaki...

Balasan untuk Penentang Muhammad

Wednesday, 19 July 2017

  JAKARTA -- Tatkala cahaya Islam mulai bersinar dari kalbu Rasulullah SAW, dari ucapan-ucapan yang disampaikannya, baik secara diam-diam maupun terang-terangan, salah seorang penduduk Makkah, Utsman bin Mazh’un tersentuh. Ia salah seorang dari beberapa...

Sahabat Rasulullah, Generasi Istimewa dan Unggul

Wednesday, 19 July 2017

  JAKARTA -- Para sahabat tersebut, belajar tauhid, lalu menekankan betul arti ketauhidan itu bahwa Dialah satu-satunya yang patut disembah. Seperti dikisahkan Aisyah dalam riwayat Bukhari, ketika Rasul meninggal, para sahabat, terutama Umar bin...

Potret Sahabat Rasulullah

Wednesday, 19 July 2017

JAKARTA -- Para sahabat dan generasi salaf secara umum adalah umat terbaik sepanjang sejarah Islam. Ini seperti ditegaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Imran bin Hushain. Kedekatan mereka dengan...

Wasiat Kebahagiaan Amr Bin Ash di Ujung Usia

Monday, 17 July 2017

JAKARTA --  Kira-kira, delapan tahun setelah hijrah, tanda-tanda kemunduran kekuat an kaum musyrik kian nyata. Dalam Pe rang Ah zab, betapa pun kaum musyrik bersekutu dengan kubu-kubu lain yang memusuhi Nabi SAW, tetap...

Awal Mula Amr Bin Ash Memeluk Islam

Monday, 17 July 2017

  JAKARTA -- Sebagai tokoh Quraisy, Amr bin 'Ash me lihat Islam sebagai upaya menggugat stabilitas di tengah masyarakat Makkah. Satu tindakannya yang tercatat sejarah adalah menghalangi budi baik penguasa Ha basyah, Raja Najasyi,...

Amr Bin Ash, Saudagar Makkah yang Mahir Berdiplomasi

Monday, 17 July 2017

JAKARTA -- Cukup banyak sahabat Nabi Muhammad SAW yang pada awalnya sangat memben ci dakwah Islam. Namun, berkat pertolongan Allah SWT, hidayah menyinari hati mereka sehingga mereka termasuk ke dalam golongan yang men...

Teladan Sang Tameng Rasulullah SAW

Tuesday, 13 June 2017

JAKARTA -- Sejak sebagai Muslim, Abu Sufyan bin Harits banyak menghabiskan hari-harinya untuk beribadah kepada Allah. Dengan pe nuh semangat, ia bergabung bersama pasukan Muslim dalam peperangan yang terjadi sesudah Fathu Makkah. Misalnya,...

Kemuliaan Utsman bin Affan

Friday, 09 June 2017

JAKARTA -- Utsman bin Affan Radhiallahu 'anhu (RA) adalah khalifah ketiga dari Khulafaur Rasyidin. Ia merupakan salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW dan khalifah yang mempunyai banyak keutamaan. Utsman merupakan menantu Nabi SAW...

Umamah Tumbuh di Bawah Cahaya Wahyu

Friday, 09 June 2017

JAKARTA -- Kehidupan sahabat perempuan ini memang kurang terekam sejarah. Padahal, ia adalah cucu perempuan pertama Rasulullah SAW. Sosok itu adalah Umamah binti Abu Al ‘Ash Ibn Ar Rab’i. Ia...

Mimpi Abdullah, Tanda Kemuliaan Orang Terpilih

Monday, 29 May 2017

JAKARTA -- Selama di Madinah, Abdullah bin Salam dikenal sebagai sosok yang luas pengetahuannya. Setelah mendalami Taurat, sebagai seorang Muslim kini dia mempelajari Alquran. Bacaannya bagus sekali sehingga orang-orang memujinya. Tempatnya berkhidmat bukan...

Abdullah Berikrar Syahadat di Hadapan Rasulullah

Monday, 29 May 2017

JAKARTA -- Perkenalan Abdullah bin Salam dengan Islam justru berawal dari kepakarannya terhadap Taurat, kitab suci umat Yahudi. Kitab-kitab suci terdahulu telah mengabarkan ihwal kedatangan Ahmad (Nabi Muhammad SAW) sebagai...

Abu Dzar, Pedagang yang Bersahaja

Wednesday, 24 May 2017

JAKARTA -- Abu Dzar datang tergopoh-gopoh ke Makkah. Ia mencari Rasulullah. Abu Dzar sudah berjalan jauh sekali dari negeri bernama Ghifar menuju Makkah. Ghifar adalah suatu tempat yang sangat jauh dari Makkah. Tak...

Perjalanan Panjang Mencari Kebenaran

Wednesday, 24 May 2017

  JAKARTA -- Seorang pemuda tengah mengitari api. Ia menjaganya setiap waktu sepanjang hari agar api itu tak padam. Ia merupakan putra sang kepala daerah Ishafan, sebuah kawasan di Persia. Bagi masyarakat setempat, petugas...

Ummu Kultsum, Muslimah Pertama yang Hijrah ke Madinah

Wednesday, 17 May 2017

JAKARTA -- Ia adalah teladan bagi para Muslimah. Sejarah peradaban Islam mencatat, dia adalah Muslimah pertama yang hijrah ke Madinah, tak lama setelah Nabi Muhammad SAW berserta para para sahabatnya. ...